Metamorfosen. Een ruimtelijke biografie van de regio Kortrijk

Zou de streek rond Kortrijk een pars pro toto van dit kleine landje zijn waar alles klein is? Het landje van les petits Belges is van oudsher gekenmerkt door zijn dicht netwerk van kleinsteden en de intense cultivatie (en bijgevolg occupatie) van het platteland. In deze uithoek van West-Vlaanderen doen ze daar klaarblijkelijk nog een schepje bovenop. Is 25 kilometer de gebruikelijke afstand van stad tot stad in de Lage Landen, dan liggen Menen en Kortrijk slechts 15 kilometer uit elkaar en Kortrijk en Harelbeke amper 5 kilometer. Dat zal wel een record zijn. Meer van hetzelfde maar kleiner en dichter opeen: is dat wat deze streek bij uitstek onderscheidt van andere?

De intercommunale Leiedal grijpt haar vijftigste verjaardag aan om de verschillende metamorfosen die de regio Kortrijk doorheen de eeuwen heft ondergaan, te duiden in deze publicatie. Aan de hand van nieuw aangemaakt kaartmateriaal (Atlas), een nauwgezette historische en ruimtelijke analyse (Biografie) en een eigenzinnige fotografische en literaire interpretatie (Verbeelding) schetst dit werk de lotgevallen van de regio Kortrijk en toont het hoe het landschap is geworden tot wat het anno 2010 is.

K. Van Herck, B. De Meulder en S. Hoornaert, Metamorfosen. Een ruimtelijke biografie van de regio Kortrijk, Intercommunale Leiedal, Kortrijk, 2010

 
 
http://publicspace.be/files/gimgs/th-14_leiedal-2.jpg