Wonen in Meervoud

Een eigen huis met een tuin is het woonideaal bij uitstek in Vlaanderen. Kavels werden de laatste jaren echter almaar schaarser en duurder. De eindeloze verkavelingen leggen een hypotheek op het stilaan volgebouwde Vlaamse landschap. Dit boek pleit voor groepswoningbouw als een volwaardig alternatief voor de klassieke eengezinswoning. Niet zomaar groepswoningbouw, maar Wonen in Meervoud. Wonen in Meervoud heeft het individuele wonen als vertrekpunt. Het biedt de belangrijkste woonkwaliteiten van het goede, individueel gebouwde huis: kwaliteitsvolle en ruime leefkamers, private buitenruimtes en intimiteit. Tegelijkertijd biedt Wonen in Meervoud belangrijke meerwaarden ten opzichte van het individuele huis: het gezamenlijk gebruik van allerlei collectieve voorzieningen, een veel efficiëntere duurzaamheid en verdichting als vrijwaring van de schaarse open ruimte.

Drie vragen lopen als een rode draad door het boek: wat is de meerwaarde van goede architectuur voor Wonen in Meervoud? Op welke manier is het bouwen tot stand gekomen? Hoe beleven de bewoners het Wonen in Meervoud? De uitgebreide selectie van voorbeeldige hedendaagse Vlaamse groepswoningbouwprojecten is uitvoerig geïllustreerd met foto’s van Marie-Françoise Plissart. Deze selectie is aangevuld met een aantal historische voorbeelden en Europese hedendaagse pionierprojecten, die een inspiratiebron kunnen zijn voor toekomstige architectuur en woonwensen.

K. Van Herck, B. De Meulder, Wonen in Meervoud, SUN, Amsterdam, 2009

 
 
http://publicspace.be/files/gimgs/th-16_WIM.jpg